rr

Novosti

Centar mladih naučnika

CENTAR MLADIH NAUČNIKA(osnovan 16. februara 2010. godine)SADAŠNJI SASTAV (decembar 2016)Dr Maja Drakić-Grgur, predsjednik, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet

.

Posljednje fotografije