rr

Naučna tribina 'Hamlet' kao psihološka i politička...
Predsjednik CANU, akademik Dragan K. Vukčević, na ...
Pozdravna riječ predsjednika Crne Gore, Filipa Vuj...
akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik Crnogorsk...
Naučna tribina 'Vrednovanje naučnoistraživačkog ra...
Promocija knjige prof.dr Radovana Vukadinovića, 'E...
Promocija knjige prof.dr Radovana Vukadinovića, 'E...
Promocija knjige 'Crnogorska ampelografija', autor...
Posjeta predsjednika Ustavnog suda Austrije, 8. se...
Promocija I toma Rječnika crnogorskog narodnog i k...
Promocija I toma Rječnika crnogorskog narodnog i k...
Promocija I toma Rječnika crnogorskog narodnog i k...
Promocija I toma Rječnika Crnogorskog narodnog i k...
Predavanje Prof.dr Radojke Vukčević, 1. april 2016...
Predavanje prof.dr Mladena Kozomare u CANU, 24. ma...
Predsjednici CANU i BAN potpisali dokument Promemo...
Predsjednik Bugarske akademije nauka u posjeti CAN...
Naučna tribina akademika Zorana Lakića, 9. 2. 2015...
Posjeta ambasadorke SR Njemačke, Nj.E. gđe Gudrun ...
Promocija knjige prof.dr Rifata Alihodžića, Arhite...
Predavanje Prof.dr Ilbera Ortajlija, Otomanska pol...
Crna Gora i Francuska – književne, jezičke i kultu...
Posjeta Ambasadora Republike Turske, 19. mart 2015...
Sastanak delegacije MANU sa članovima Predsjedništ...
Sastanak delegacije MANU sa članovima Predsjedništ...
Naučna tribina predavača prof. dr Julijana Vučo: J...
Potpisan Sporazum o saradnji CANU i Akademije inže...
Sa naučnog skupa o Laliću, 7. i 8. 10. 2014.
Sa naučnog skupa o Laliću, 7. i 8. 10. 2014.
Sa Generalne skupštine ICSU, Okland, 1-3. 09. 2014...
 
 
Powered by Phoca Gallery