rr

Odjeljenje umjetnosti

REDOVNI ČLANOVI

Anka Burić, izabrana 2008. godine,
Žarko Đurović, izabran 1993.godine,
Dragan Karadžić, izabran 2003.godine,
Vojislav Stanić, izabran 1985.godine,

Pavle Pejović, izabran 2008. godine

VANREDNI ČLANOVI
Žarko Mirković, izabran 2011. godine,
Zuvdija Hodžić, izabran 2011. godine

Jevrem Brković, izabran 2015. godine

Pavle Goranović, izabran 2015. godine

INOSTRANI ČLANOVI
Dr Marko Mušić,izabran 2011. godine,
Petar Omčikus, izabran 2006. godine,
Dimitrije Popović, verifikovan 2012. godine.