rr

Odbori

Odbor za prirodne resurse i zaštitu životne sredine,
Odbor za podsticanje razvoja talentovanog naučnog i umjetničkog podmlatka,
Etički komitet,
Odbor za obrazovanje,
Odbor za biološke i hemijske nauke,
Odbor za medicinska istraživanja,
Odbor za tehničke nauke,
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo,
Odbor za matematičke i fizičke nauke,
Odbor za geologiju i geografiju,
Odbor za informaciono-komunikacione tehnologije,
Odbor za arheologiju,
Odbor za etnologiju,
Odbor za demografiju i antropologiju,
Odbor za pravne i političke nauke,
Odbor za ekonomske nauke,
Odbor za filozofiju, sociologiju i psihologiju,
Odbor za istoriju,
U okviru Odbora za istoriju djeluje Redakcija za izdavanje izvora za istoriju Crne
Gore,
Odbor za književnost,
Odbor za jezik,
Odbor za likovne umjetnosti,
Odbor za muzičke umjetnosti,
Odbor za filmsku i pozorišnu umjetnost.

Međuodjeljenski odbori

 • ODBOR ZA PRIRODNE RESURSE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Open or Close

  Akademik Milinko Šaranović , predsjednik Odbora , CANU
  Akademik Dragutin Vukotić , CANU
  Akademik Momir Đurović , CANU
  Akademik Gordan Karaman , CANU
  Prof . dr Radovan Bakić , Podgorica
  Prof . dr Jovan Kavarić , Podgorica
  Dr Stanka Filipović , Podgorica
  Dr Budimir Fuštić , Podgorica

 • ODBOR ZA PODSTICANJE RAZVOJA TALENTOVANOG NAUČNOG I UMJETNIČKOG PODMLATKA Open or Close

  Akademik Petar Vukoslavčević , predsjednik Odbora , CANU
  Akademik Dragan Radonjić , zamjenik predsjednika Odbora , CANU
  Akademik Slobodan Backović , CANU
  Akademik Anka Burić , CANU
  Akademik Dragan K . Vukčević , CANU
  Akademik Miomir Dašić , CANU
  Akademik Milojica Jaćimović , CANU
  Akademik Gordan Karaman , CANU
  Akademik Dragan Karadžić , CANU
  Akademik Zoran Lakić , CANU
  Akademik Branislav Ostojić , CANU
  Akademik Ljubiša Stanković , CANU
  Akademik Milinko Šaranović , CANU

 • ETIČKI KOMITET Open or Close

  Akademik Dragutin Vukotić, predsjednik Komiteta, CANU
  Akademik Momir Đurović, CANU
  Akademik Branislav Šoškić, CANU

 • ODBOR ZA OBRAZOVANJE Open or Close

  Akademik Slobodan Backović, predsjednik Odbora, CANU

  Akademik Perko Vukotić
  Prof. dr Saša Milić , zamjenik predsjednika Odbora , Filozofski fakultet, UCG, Nikšić
  Akademik Đorđe Borozan, CANU
  Akademik Dragan Karadžić, CANU
  Prof. dr Predrag Miranović, CANU
  Dr Dragan Bogojević, Filozofski fakultet, UCG, Nikšić
  Prof. dr Radomir Vukasojević, Mašinski fakultet, UCG, Podgorica
  Radovan Damjanović, Nikšić
  Prof. dr Ratko Đukanović, Filozofski fakultet, UCG , Nikšić
  Prof. dr Nikola Mijanović, Filozofski fakultet, UCG , Nikšić
  Dr Dušanka Popović, Zavod za školstvo, Podgorica
  Dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet, UCG, Nikšić

 • KOLEGIJUM INSTITUTA ZA JEZIK I KNJIŽEVNOST " PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ '' Open or Close

  Prof . dr Nenad Vuković , rukovodilac Instituta , CANU
  Akademik Žarko Đurović , CANU
  Prof . dr Tatjana Bečanović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić

 • REDAKCIONI ODBOR ZA KRITIČKO IZDANJE SABRANIH DJELA PETRA II PETROVIĆA NJEGOŠA Open or Close

  Prof . dr Nenad Vuković , predsjednik Odbora , CANU
  Akademik Branislav Ostojić , CANU
  Akademik Radomir V . Ivanović , inostrani član CANU
  Akademik Žarko Đurović , CANU
  Prof . dr Živko Đurković , Nikšić
  Prof . dr Siniša Jelušić , Fakultet dramskih umjetnosti , UCG , Cetinje
  Prof . dr Vesna Kilibarda , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Vojislav D . Nikčević , Podgorica

Odjeljenje prirodnih nauka

 • ODBOR ZA BIOLOŠKE I HEMIJSKE NAUKE Open or Close

  Akademik Gordan Karaman , predsjednik Odbora , CANU
  Mr Zlatko Bulić , Agencija za zaštitu sredine , Podgorica
  Prof . dr Sreten Mandić , Institut za biologiju mora , Kotor
  Prof . dr Drago Marić , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Branko Radujković , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Ondrej Vizi , Prirodnjački muzej , Podgorica
  Dr Dušan Vukanić , Kotor , Škaljari bb
  Prof . dr Refik Zejnilović , Metalurško - tehnološki fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Željko Jaćimović , Metalurško - tehnološki fakultet , UCG , Podgorica

 • ODBOR ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Open or Close

  Prof . dr Milan Marković , predsjednik Odbora , Biotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Dr Budimir Fuštić , Podgorica
  Dr Veljko Martinović , Podgorica
  Dr Ljubo Pejović , Podgorica
  Dr Nikola Adžić , Podgorica
  Dr Svetozar Savić , Plantaže , Podgorica
  Dr Zora Vučinić , Podgorica
  Dr Momčilo Radulović , Centar za suptropske kulture , Bar
  Dr Milosav Anđelić , Podgorica
  Prof . dr Snežana Hrnčić , Biotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Miomir Jovanović , Biotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Biljana Lazović , Biotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof. dr Mirjana Bojanić - Rašović , Biotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Mr Blažo Krunić , Podgorica

 • ODBOR ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA Open or Close

  Prof . dr Goran Nikolić , CANU , predsjednik Odbora
  Akademik Dragutin Vukotić , CANU
  Akademik Vučina Šćekić , CANU
  Akademik Svetomir Ivanović , CANU
  Doc . dr Olivera Miljanović , Klinički centar Crne Gore , Podgorica
  Prof . dr Bogdan Ašanin , Medicinski fakultet , Podgorica
  Dr Budimir Šegrt , Podgorica
  Dr Žarko Dašić , Klinički centar Crne Gore , Podgorica
  Dr Vladimir Todorović , Klinički centar Crne Gore , Klinika za onkologiju i radioterapiju , Podgorica
  Dr Ratko Radović , Podgorica
  Dr Svetislav Malbaški , Podgorica
  Prof . dr Božidar Bojović , Podgorica
  Prof . dr Jovan Kavarić , Podgorica
  Dr Milica Vuksanović , Bar
  Doc . dr Novica Vujošević , Podgorica
  Prof . dr Borislav Čolaković , Podgorica
  Prim . dr Đoko Jočić , Ljekarska komora Crne Gore , Podgorica
  Dr Aneta Bošković , Klinički centar Crne Gore , Kardio centar , Podgorica
  Dr Ljilja Gledović Musić , Klinički centar Crne Gore , Kardio centar , Podgorica
  Dr Bogdan Laušević , Medicinski centar , Pljevlja
  Dr Todor Baković , Podgorica
  Dr Vukašin Mihajlović , Herceg Novi
  Dr Ljubo Živković , Bar
  Prof . dr Mihajlo Kuliš , Medicinski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Mara Drecun , Klinički centar Crne Gore , Podgorica
  Prof . dr Miloš Cimbaljević , Medicinski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Slobodan Radović , Igalo
  Prof . dr Dragoslav Nenezić , Podgorica
  Dr Obrad Vujadinović , Klinički centar Crne Gore , Operacioni blok , Podgorica

 • ODBOR ZA TEHNIČKE NAUKE Open or Close

  Akademik Momir Đurović , predsjednik Odbora , CANU

  Akademik Milinko Šaranović , CANU
  Akademik Ljubiša Stanković , CANU
  Akademik Petar Vukoslavčević , CANU
  Prof . dr Igor Đurović , vanredni član CANU
  Prof . dr Dragoljub Blečić , Metalurško - tehnološki fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Radenko Pejović , Građevinski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Dušan Vuksanović , Arhitektonski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Mira Vukčević , Metalurško - tehnološki fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Nenad Kažić , Mašinski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Dečan Ivanović , Mašinski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Miloš Knežević , Građevinski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Žarko Radović , Metalurško - tehnološki fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Gojko Joksimović , Elektrotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Radovan Stojanović , Elektrotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Goran Sekulić , Građevinski fakultet , UCG , Podgorica

 • ODBOR ZA MATEMATIČKE , FIZIČKE I HEMIJSKE NAUKE Open or Close

  Akademik Milojica Jaćimović , predsjednik Odbora , CANU
  Akademik Ranislav Bulatović , CANU
  Akademik Petar Vukoslavčević , CANU
  Akademik Vlado Lubarda , CANU
  Akademik Perko Vukotić , CANU
  Akademik Slobodan Backović , CANU
  Prof . dr Predrag Miranović , vanredni član CANU
  Prof . dr Svjetlana Terzić , vanredni član CANU
  Prof . dr Predrag Obradović , Podgorica
  Prof . dr Miodrag Perović , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Radoje Šćepanović , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Vučić Dašić , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Slobodan Jovanović , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr David Kaljaj , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Siniša Stamatović , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Slobodan Vujošević , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Jovan Mirković , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Izedin Krnić , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Žana Kovijanić - Vukićević , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Nataša Raičević , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica

 • ODBOR ZA GEOLOGIJU I GEOGRAFIJU Open or Close

  Prof . dr Branislav Glavatović , predsjednik Odbora , Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju , Podgorica

  Dr Miodrag Kaluđerović , Podgorica
  Prof . dr Radovan Bakić , Podgorica
  Dr Goran Barović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Mihailo Burić , Podgorica
  Dr Marko Pajović , Republički zavod za geološka istraživanja , Podgorica
  Prof . dr Branko Radojičić , Nikšić
  Dr Vasilije Radulović , Podgorica
  Ranko Rajković , dipl . ing . , Nacionalni parkovi Crne Gore , Podgorica
  Prof . dr Mićko Radulović , Građevinski fakultet , UCG , Podgorica
  Dr Miodrag Gomilanović , Podgorica
  Mr Slobodan Radusinović , Geološki zavod Crne Gore , Podgorica
  Doc.dr Gojko Nikolić , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Mr Luka Mitrović , Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju , Podgorica

 • ODBOR ZA INFORMACIONO - KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Open or Close

  Prof . dr Igor Đurović , predsjednik Odbora , vanredni član CANU
  Akademik Ljubiša Stanković , CANU
  Prof . dr Predrag Stanišić , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Doc . dr Srđan Kadić , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Mr Goran Šuković , Prirodno - matematički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Igor Radusinović , Elektrotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Zoran Veljović , Elektrotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Miloš Daković , Elektrotehnički fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Ramo Šendelj , Univerzitet Donja Gorica , Podgorica
  Doc . dr Snežana Šćepanović , Fakultet za informacione tehnologije , Univerzitet " Mediteran " , Podgorica
  Radule Novović , Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije , Podgorica

Odjeljenje društvenih nauka

 • ODBOR ZA DEMOGRAFIJU I ANTROPOLOGIJU Open or Close

  Prof. dr Veselin Vukotić, vanredni član CANU, predsjednik Odbora

  Prof. dr Radovan Bakić, zamjenik predsjednika
  Akademik Miomir Dašić, CANU
  Akademik Dragutin Vukotić, CANU
  Akademik Dragan K . Vukčević, CANU
  Akademik Milica Kostić, CANU
  Prof. dr Novica Vujošević, Podgorica
  Prof. dr Božidar Bojović, Podgorica
  Prof. dr Stevan Popović, Fakultet za turizam , UCG , Kotor
  Prof. dr Neđeljko Kecojević, Podgorica
  Dr Novo Vujošević, Podgorica
  Rajko Laković, Podgorica
  Dr Jelena Radulović, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica

 • ODBOR ZA PRAVNE I POLITIČKE NAUKE Open or Close

  Prof.dr Zoran Rašović, vanredni član CANU, predsjednik Odbora

  Akademik Dragan K. Vukčević, CANU  

  Prof.dr Đorđije Blažić, Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica
  Akademik Dragan Radonjić, CANU
  Prof.dr Radoje Korać, Pravni fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Srđan Darmanović, Fakultet političkih nauka, UCG, Podgorica
  Dr Čedomir Bogićević, Vrhovni sud, Podgorica
  Prof.dr Nevenka Bogojević - Gluščević, Pravni fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Milorad Ivović, Pravni fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Veselin Pavićević, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Milan Marković, Fakultet političkih nauka, UCG, Podgorica
  Dr Derviš Selhanović, Centar za kulturu manjina, Podgorica
  Prof.dr Maja Kostić - Mandić, Pravni fakultet, UCG, Podgorica    

  Prof.dr Biljana Đuričin, Pravni fakultet, UCG, Podgorica                                                                                                                                                                    Prtof.dr Ivana Jelić, Pravni fakultet, UCG, Podgorica                                                                                               

  Prof.dr Mladen Vukčević, Univerzitet "Mediteran"

 • ODBOR ZA EKONOMSKE NAUKE Open or Close

  Prof.dr Veselin Vukotić, vanredni član CANU, predsjednika Odbora

  Akademik Branislav Šoškić, predsjednik Odbora, CANU
  Akademik Milica Kostić, CANU
  Prof.dr Ljubiša Adamović, Beograd, inostrani član CANU
  Prof.dr Pavle Bogetić, Podgorica
  Prof.dr Miloš Radulović, Podgorica
  Prof.dr Janko Gogić, Podgorica
  Prof.dr Božo Mihailović, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Mlađen Šljivančanin, Podgorica
  Prof.dr Janko Radulović, Univerzitet «Mediteran», Podgorica
  Prof.dr Branko Kostić, Podgorica
  Dr Petar Ivanović, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG, Podgorica
  Dr Maja Baćović, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Dr Milorad Jovović, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Prof. dr Vujica Lazović, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Dr Igor Lukšić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG, Podgorica
  Dr Zoran Đikanović, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG, Podgorica
  Dr Nikola Fabris, Centralna banka Crne Gore, Podgorica
  Prof.dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Vesna Karadžić, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Ljubinko Dedović, Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica
  Prof.dr Vuk Ognjanović, Berane

 • ODBOR ZA FILOZOFIJU , SOCIOLOGIJU I PSIHOLOGIJU Open or Close

  Akademik Dragan K . Vukčević , predsjednik Odbora , CANU

  Dr Bogoljub Šijaković , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Dr Savo Laušević , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Slobodan Vukićević , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Dr Stevan Nikić , Fakultet za pomorstvo , UCG , Kotor
  Prof . dr Borislav Đukanović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Sonja Tomović - Šundić , Fakultet političkih nauka , UCG , Podgorica
  Prof . dr Slavka Gvozdenović , Filozofski fakultet , UCG , Podgorica
  Prof . dr Milorad Simunović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Dr Goran Sekulović , Prosvjetni rad , Podgorica

Odjeljenje humanističkih nauka

 • ODBOR ZA ISTORIJU Open or Close

  Akademik Đorđe Borozan, predsjednik Odbora, CANU
  Akademik Vlado Strugar, CANU
  Akademik Miomir Dašić, CANU
  Akademik Zoran Lakić, CANU
  Prof . dr Šerbo Rastoder, CANU, Filozofski fakultet, UCG, Nikšić
  Stevan Radunović, Arhiv Crne Gore, Cetinje
  Prof.dr Saša Knežević, Fakultet političkih nauka, UCG, Podgorica
  Prof.dr Nada Tomović, Filozofski fakultet, UCG, Nikšić
  Dr Radoslav Raspopović, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica
  Jelena Antović, Istorijski arhiv, Kotor
  Dr Vukić Ilinčić, Muzeji i galerije, Podgorica
  Dr Žarko Leković, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica
  Prof.dr Zdravko Deletić, Berane

 • REDAKCIJA ZA IZDAVANJE IZVORA ZA ISTORIJU CRNE GORE Open or Close

  Akademik Zoran Lakić , predsjednik Redakcije , CANU
  Akademik Miomir Dašić , CANU
  Akademik Đorđe Borozan , CANU
  Prof . dr Šerbo Rastoder , CANU , Filozofski fakultet , Nikšić
  Dr Miroslav Luketić , Budva
  Dr Radoica Luburić , Centralna banka Crne Gore , Podgorica
  Mr Jadranka Selhanović , Državni arhiv Crne Gore , Podgorica
  Dr Radenko Šćekić , Istorijski institut Crne Gore , Podgorica

 • ODBOR ZA JEZIK Open or Close

  Akademik Branislav Ostojić , predsjednik Odbora , CANU

  Akademik Nenad Vuković , vanredni član CANU , zamjenik predsjednika
  Prof . Marko Camaj , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Zorica Radulović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Miodrag Jovanović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Jelica Stojanović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Vesna Kilibarda , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Slavica Perović , Institut za strane jezike , Podgorica
  Prof . dr Ana Pejanović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Mr Miomir Abović , Univerzitet " Mediteran " , Podgorica

 • ODBOR ZA ARHEOLOGIJU Open or Close

  Dr Čedomir Marković, predsjednik Odbora, Cetinje

  Olivera Velimirović - Žižić, Podgorica
  Dr Jovan Martinović, Kotor
  Ljubo Glušica, Zavičajni muzej, Bijelo Polje
  Omer Peročević, Zavičajni muzej, Bar
  Zvezdana Vušović - Lučić, Zavičajni muzej, Nikšić
  Viktor Varga, Zavičajni muzej, Herceg Novi
  Predrag Lutovac, Polimski muzej, Berane
  Mitra Cerović, Ministarstvo kulture, Cetinje
  Predrag Malbaša, Podgorica
  Lenka Bulatović, JU Muzeji i galerije Podgorica, Podgorica
  Vilma Kovačević, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Kotor
  Mr Dejan Gazivoda, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Cetinje

 • ODBOR ZA ETNOLOGIJU Open or Close

  Mr Zorica Mrvaljević , predsjednik Odbora , Muzeji i galerije , Podgorica

  Dr Lidija Vujačić , zamjenik predsjednika , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Akademik Miomir Dašić , CANU
  Marija Crnić - Perović , Herceg Novi
  Dr Vladimir Jovićević , Podgorica
  Tanja Vujović , Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore , Cetinje
  Mr Mileva Vujošević , Pomorski muzej , Kotor
  Lucija Đurašković , Muzeji i galerije , Budva
  Mr Marija Mihaliček , Muzej , Perast
  Dragana Lalošević , Muzej , Perast
  Ljiljana Đurišić , Narodni muzej Crne Gore , Cetinje
  Radoman Manojlović , Muzej , Pljevlja
  Draginja Kujović , Zavičajni muzej , Kolašin
  Dr Maja Đurić , Univerzitet Mediteran , Podgorica
  Vladislav Ivanović , Muzeji i galerije , Podgorica

Odjeljenje umjetnosti

 • ODBOR ZA KNJIŽEVNOST Open or Close

   

  Zuvdija Hodžić , predsjednik Odbora , vanredni član CANU
  Akademik Žarko Đurović , CANU
  Prof . dr Nenad Vuković , vanredni član CANU
  Akademik Radomir Ivanović , inostrani član CANU , Beograd
  Prof . dr Siniša Jelušić , Fakultet dramskih umjetnosti , UCG , Cetinje
  Prof . dr Lidija Tomić , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Živko Đurković , Nikšić
  Prof . dr Dragan Koprivica , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Prof . dr Tatjana Bečanović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Ilija Lakušić , Udruženje književnika Crne Gore , Podgorica
  Pavle Goranović , Zavod za školstvo , Podgorica
  Mr Hadži Šabani , RTV Crne Gore , Podgorica
  Dragana Kršenković - Brković , RTV Crne Gore , Podgorica

 • ODBOR ZA LIKOVNE UMJETNOSTI Open or Close

  Akademik Anka Burić , predsjednik Odbora , CANU

  Akademik Olga Perović , CANU
  Akademik Dragan Karadžić , CANU
  Akademik Vojislav Stanić , CANU
  Akademik Rajko Vujičić , CANU
  Prof . Pavle Pejović , vanredni član CANU
  Slobodan Slovinić , Podgorica
  Mladen Lompar , Narodni muzej , Cetinje
  Prof . Aleksandar Čilikov , Fakultet likovnih umjetnosti , UCG , Cetinje
  Ljiljana Zeković , Narodni muzej Crne Gore , Cetinje
  Mr Tatjana Koprivica , Istorijski institut Crne Gore , Podgorica
  Nataša Nikčević , Podgorica
  Dr Mileta Bojović , Podgorica
  Dragan Radovanović , Podgorica

 • ODBOR ZA MUZIČKE UMJETNOSTI Open or Close


  Prof . Žarko Mirković , vanredni član CANU , predsjednik Odbora
  Prof . Senad Gačević , Muzička akademija , UCG , Cetinje
  Vesna Ivanović , RTV Crne Gore , Podgorica
  Prof . dr Vesna Vučinić , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Ana Perunović - Ražnatović , Muzička akademija , UCG , Cetinje
  Aleksandar Perunović , Muzička akademija , UCG , Cetinje
  Mr Ivana Antović , Kotor
  Prof . dr Slobodan Jerkov , Zavod za školstvo , Podgorica

 • ODBOR ZA FILMSKU I POZORIŠNU UMJETNOST Open or Close
  Gojko Kastratović , predsjednik Odbora , Podgorica
  Akademik Olga Perović , CANU
  Prof . dr Nenad Vuković , vanredni član CANU
  Dr Darko Antović , Kotor
  Nikola Vukčević , Podgorica , Gradsko pozorište
  Prof . dr Sonja Tomović - Šundić , Fakultet političkih nauka , UCG , Podgorica
  Marija Perović , Podgorica
  Milorad Bošković , Danilovgrad , Orja Luka
  Rajko Cerović , Podgorica
  Prof . dr Srđan Vukadinović , Filozofski fakultet , UCG , Nikšić
  Milan Beli Popović , Podgorica
  Varja Đukić , Crnogorsko narodno pozorište , Podgorica