rr

Fotografije

 

Sample Lightbox Sample Lightbox  Sample Lightbox  Sample Lightbox
 Inauguracija Centra Svjetske
akademije umnjetnosti i
nauka za Evropu u CANU
Naučni skup Petar II Petrović Njegoš
– dvjesta godina od rođenja –
31. oktobar i 1. novembar 2013. god
Naučni skup Petar II Petrović Njegoš
– dvjesta godina od rođenja –
31. oktobar i 1. novembar 2013. god
Naučni skup Petar II Petrović Njegoš
– dvjesta godina od rođenja –
31. oktobar i 1. novembar 2013. god
 
Sample Lightbox Sample Lightbox Sample Lightbox  Sample Lightbox
 Inauguracija Centra Svjetske
akademije umnjetnosti i
nauka za Evropu u CANU
 International Conference
TRANSITION TO A NEW SOCIETY,
20. i 21. mart 2014
International Conference
TRANSITION TO A NEW SOCIETY,
20. i 21. mart 2014
Otvaranje Međunarodne konferencije
Transition to a new society,
20. I 21. mart 2014

 

Sample Lightbox

Sample LightboxSample LightboxSample Lightbox

Sample LightboxSample LightboxSample LightboxSample Lightbox

Javna promocija edicije Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti, 4. X 2010.