rr

Linkovi

Linkovi međunarodnih akademijskih i naučnih asocijacija čiji je CANU član

  • Evropska federacija nacionalnih akademija prirodnih i humanističkih nauka (ALLEA)

      www.allea.org

  • Međunarodni savjet za nauku (ICSU)

      www.icsu.org

  • Globalna mreža akademija nauka (IAP)

      www.interacademies.net

  • Međunarodna unija nacionalnih akademija (IUA/UAI)

      www.uai-iua.org

  • Evromediteranska mreža akademija nauka (EMAN)

      g-i-d.org › EMAN

      www.iacsee.ac.me

  • Globalni okrugli sto (GRT)

      www.globalroundtable.eu

  • Evropska akademija nauka i umjetnosti

      www.euro-acad.eu

  • Svjetska akademija umjetnosti i nauka (WAAS)

      www.worldacademy.org

 

Linkovi akademija nauka i umjetnosti u svijetu sa kojima CANU ima sporazume o naučnoj saradnji

• Academy of Sciences of Albania

  www.akad.edu.al

• National Academy of Sciences of Belarus

  www.nasb.gov.by

• Bulgarian Academy of Sciences

  www.bas.bg

• Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina

  www.anubih.ba

• Academy of Sciences of the Czech Republic

  www.cas.cz

• Hungarian Academy of Sciences

  www.mta.hu

• Macedonian Academy of Sciences and Arts

  www.manu.edu.mk

• Romanian Academy

  www.acad.ro

• Russian Academy of Sciences

  www.ras.ru

• Slovak Academy of Sciences

  www.sav.sk

• Slovenian Academy of Sciences and Arts

  www.sazu.si

• Serbian Academy of Sciences and Arts

  www.sanu.ac.rs

• Turkish Academy of Sciences

  www.tuba.gov.tr

• Estonian Academy of Sciences

  www.akadeemia.ee

• Latvian Academy of Sciences

  www.lta.lt

• Academy of Sciences of Moldova

  www.asm.md

• National Academy of Sciences of Ukraine

  www.nas.gov.ua

• Accademia Nazionale dei Lincei (Italy)

  www.lincei.it

• Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska

  www.anurs.rs

• Georgian National Academy of Sciences

  www.science.org.ge

• Chinese Academy of Social Sciences

  www.bic.cass.cn

• Polish Academy of Sciences

  www.pan.pl

• Lithuanian Academy of Sciences

  www.lza.lv

• Royal Academy of Economic Sciences and Finances (Spain)

  www.racef.es