Biblioteka i arhiv

 

Biblioteka

Sample Lightbox Biblioteka je formirana 1973. godine. Raspolaže sa oko 90.000 jedinica čije bogatstvo pruža velike mogućnosti za naučnoistraživački rad. Posebne cjeline čine legati: Arsa i Vojke Milatović, akademika Zarije Bešića, akademika Jevta Milovića, prof. Jovana i Jelene Vukmanović, legat Alekse Jovićevića, kao i legat Serža Golipoa. U fazi preuzimanja je legat akademika Mijata Šukovića. Legat Arsa i Vojke Milatović čini izabrana kolekcija najznačajnijih i najstarijih izdanja. Pored nekoliko crkvenih rukopisnih knjiga iz XVI vijeka, sadrži i šest knjiga iz štamparije Božidara i Vićenca Vukovića (Minej praznični - 1538. g., Triod posni - 1561. g., Služabnik - 1554., Psaltir s posledovanjem - 1561. g., Psaltir - 1519. g., Molitvenik - 1538-1540. g.). Najinteresantnije i najvrijednije izdanje jePsaltiriz 1519. godine sa sačuvanim predgovorom. Prema ocjeni stručnjaka ovo je jedini sačuvani primjerak na teritoriji bivše Jugoslavije. Treba istaći i Trubarjeve artikule pisane glagoljicom iz 1562 godine (u svijetu postoji samo 19 primjeraka.) Značajno mjesto pripada inkunabulama na stranim jezicima iz XV v. Kartografska zbirka sadrži 46 kartografskih publikacija. Od toga 3 iz XVII v, 22 iz XVIII, 14 iz XIX i 4 iz XX v. Kao najznačajnije u zbirci ističemo djelo Atlas geographicus Tobiasa Conrada Lottera. Zbirku periodike čini 117 naslova časopisa, listova, kalendara i drugih periodičnih izdanja (naše i strane periodike).


Osnivanjem Virtuelne biblioteke Crne Gore (osnivači : Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” sa Cetinja, Univerzitetska biblioteka Crne Gore i Biblioteka CANU) prelazi se na katalogizaciju u okviru COBISS (Kooperativni one-line bibliografski sistem i servisi). Biblioteka je depozitna za izdanja CANU. Izrađuje se “Bibliografija izdanja CANU” i kontinuirano se dopunjuje. Izdanjima Akademije Biblioteka vrši razmjenu sa brojnim naučnim institucijama u svijetu. U biblioteci se rade bibliografije radova za spomenice preminulim članovima CANU i prikuplja dokumentacija o radu Akademije i njenih članova.

 

Arhiv

Sample Lightbox Arhiv CANU posjeduje značajnu građu za istorijska istraživanja o Crnoj Gori. Podijeljena je u četiri fonda: Lični fond Jevta Milovića, Građa Historijskog arhiva u Dubrovniku, Fond Petra Vukčevića i Fond Dimitrija-Dima Vujovića. Sačinjeni su elektronski popisi arhivskih jedinica navedenih fondova. U toku je elektronsko unošenje inventarnog popisa pisama crnogorskih vladika i vladara iz dinastije Petrović Njegoš: Danila, Save i Vasilija, najstarije građe s kraja XVII i početka XVIII vijeka.

 

elektronski katalog: http://vbcg.vbcg.me

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 020/655-466