rr

Galerija Canu

Umjetnička zbirka CANU, koja predstavlja jezgro buduće Galerije CANU, sastoji se od 68 slika, grafika i crteža  i 12 skulptura, u vlasništvu Akademije, čiji su autori članovi CANU  i veoma značajni i afirmisani likovni umjetnici uglavnom iz Crne Gore. Pored toga, u Akademiji su izložene i umjetničke slike koje su u vlasništvu Narodnog muzeja Crne Gore.


Umjetnička zbirka je obogaćena vrijednim legatima Vojke i Arsa Milatovića,  Voja Stanića, Tome Serafimovskog,  Anke Burić i Međunarodnog fonda Kulturno nasljeđe iz Rusije.