rr

Održan naučni skup „Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori“

Naučni skup „Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori“, u organizaciji Centra mladih naučnika CANU, održan je 22. septembra 2017. godine, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.

Posljednje fotografije