rr

Tribina Društvena misao Crne Gore: " Djelo akademika Dimitrija Vujovića- tumačenja, značenje, uticaji", predavač prof.dr Živko Andrijašević

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

T r i b i n u  Društvena misao Crne Gore

na temu

DJELO AKADEMIKA DIMITRIJA VUJOVIĆA ‒ TUMAČENJA, ZNAČENJE, UTICAJI

                       Predavač:  prof. dr ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ

Prof. dr Živko Andrijašević (Bar, 1967), redovni profesor UCG, predaje Istoriju Crne Gore u novom vijeku i Istoriju Balkana u novom vijeku na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu UCG (1991), a magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2003). Uža istraživačka oblast prof. dr Andrijaševića je istorija Crne Gore u XIX i XX vijeku. Autor je i koautor više od dvadeset posebnih izdanja, kao i više od 150 naučnih i stručnih članaka i priloga.

Tribina će se održati u četvrtak, 28. septembra 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije