rr

Tribina "izdanja i priređivači gorskog vijenca", predavač: prof.dr Radmilo Marojević

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

T r i b i n a Petar II Petrović Njegoš

na temu

IZDANJA I PRIREĐIVAČI GORSKOG VIJENCA

Predavač: prof. dr Radmilo Marojević

Rođen je 1949. godine u Morakovu kod Nikšića. Osnovnu ško­lu je završio u Miolju Polju, a gimnaziju u Nikšiću 1968. godine. Studirao je u Beogradu, redovno na Filološkom fakultetu, a vanredno na Fakultetu političkih nauka. Na Filološkom fakultetu u Beogradu magistrirao je 1974. godine, a doktorirao je 1980. godine. Predavao je na Fakultetu političkih nauka (1973-1980). Za docenta na Filološkom fakultetu u Beogradu iazbran je 1980. godine, za vanrednog profesora 1984. godine, a za redovnog profesora 1988. godine. Bio je lektor srpskog jezika na Moskovskom univerzitetu i gostujući profesor na fakultetima u Nikšiću, Istočnom Sarajevu, Banjoj Luci, Nišu i Podgorici. Za akademika MSA (Međunarodne slovenske akademije nauka i umjetnosti) izabran je 1992. godine. Bio je prvi student-prodekan Filološkog fakulteta, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije, predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije, dekan Filološkog fakulteta. Član je Udruženja književnika Republike Srpske. Predsjednik je Srpskog fonda slovenske pismenosti i slovenskih kultura i glavni urednik Slavističkog zbornika. Prevodio je sa ruskog Bloka (poema Dvanaest), Dostojevskog (roman Dečko, sa M. Marojević), mitropolita Vasilija Petrovića (Istorija o Crnoj Gori) i dr. Bavi se rusistikom, srbistikom i paleoslavistikom. Ekspert je za tumačenje tamnih mjesta u starim i novijim tekstovima na srpskom, ruskom i staroslovenskom jeziku. Piše (i objavljuje) poeziju i bavi se srpskom, ruskom i komparativnom naukom o stihu. Objavio je oko 600 rasprava, članaka i drugih priloga u raznim publikacijama, a od toga preko 80 radova u stranim (uglavnom u ruskim) naučnim časopisima i zbornicima i 18 knjiga, od kojih četiri iz njegošologije.

Tribina će se održatiu četvrtak, 21. septembra 2017. godine,u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ulica Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije