rr

Naučna tribina " 110 godina od rođenja slikara Petra Lubarde", predavač Niko Martinović, teoretičar kulture i umjetnosti

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

110 GODINA OD ROĐENJA SLIKARA PETRA LUBARDE

                 Predavač:Niko Martinović, teoretičar kulture i umjetnosti

           Rođen je 12. XI 1951. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Filološki fakultet, grupa svjetska književnost, završio je u Beogradu 1975. godine. Dugo godina je bio direktor Centra za kulturu Nikšić. Jedno vrijeme obavljao je dužnost predsjednika Opštinske konferencije SSRN. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore u dva mandata i predsjednik Odbora za nauku, kulturu i sport. Bio je na funkciji direktora Muzeja i galerija Podgorice. Objavio je sljedeće knjige: Biljezi i značenja (1998); Crna Gora ‒ biografski zapisi (2004); Crna Gora u slikarstvu XIX i XX vijeka (2007); U sazvežđu duha (Šobajići: Maksim, Bekica, Branko, Simo, Ilija i Petar (2009)); Crna Gora i Habsburška monarhija 1715–1918 (2014). Priredio je za štampu: Vuk Vrčević, Ogranci za istoriju Crne Gore (2002); Vuk Vrčević, Život Petra II Petrovića Njegoša vladike crnogorskoga (2003); Spomenica o hercegovačkom ustanku 1875. godine (1996); Nikola I, Balkanska carica (1996); Ljuba Nenadović, O Crnogorcima (1997); Stoljeće Nikšićkog piva ‒ spomenica 1896‒1996 (1996); Maksim M. Šobajić, Osveta kosovska (1999); Umjetničke mape velikih majstora, Ilija Šobajić ‒ Crtački vidokrug (1999); Umjetničke mape velikih majstora, Petar Lubarda ‒ Između dana i noći (2000); Umjetničke mape velikih majstora, Vojo Stanić ‒ Dozivi jave i sna (2001); Oreol četobaši, banu i iskustveniku, ratovođi i moralniku, u knjizi Ban crnogorski Novica Cerović (2005); Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju; Bekica Šobajić, Opsada Nikšića (reprint izdanje), u štampi. Autor je scenarija za dugometražni dokumentarni film Crna Gora i Veliki rat, u režiji Branka Baletića i Andra Martinovića. Dugogodišnji je urednik edicije Kulturno nasljeđe u okviru koje je publikovano oko četrdeset knjiga (reprinti, fototipije) iz naše bogate kulturno-istorijske baštine. Saradnik u nizu listova i časopisa. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, Nagrade oslobođenja Nikšića „18. septembar“ i Nagrade „Zaloga“.

           Tribina će se održati u utorak, 19. septembra 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije