rr

Naučna tribina “GLOBALNI, REGIONALNI I LOKALNI IZAZOVI RAVNOMJERNOG PROSPERITETA“, predavač dr Željko Bogetić

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

GLOBALNI, REGIONALNI I LOKALNI IZAZOVI RAVNOMJERNOG PROSPERITETA

                 Predavač:  dr ŽELJKO BOGETIĆ

Dr Željko Bogetić je ekspert Svjetske banke za makroekonomsku politiku, privredni razvoj i strukturne reforme. Rođen je u Podgorici 1960. godine gdje je završio Ekonomski fakultet 1982. godine, a zatim magistrirao i doktorirao ekonomiju u SAD 1990. godine. Danas je glavni ekonomista u nezavisnom dijelu Svjetske banke koji se bavi evaluacijama projekata i analitičke i tehničke podrške Banke u domenu ekonomske politike. Bio je glavni ekonomista Svjetske banke za Rusiju i nekoliko svjetskih regiona, uključujući Zapadni Balkan, Zapadnu Afriku i Južnu Afriku i zemlje Južnoafricke Unije, a takođe je više godina radio u Međunarodnom monetarnom fondu na fiskalnim i strukturnim reformama niza zemalja. Rukovodio je brojnim analitičkim misijama i pregovorima o kreditima budžetske podrške Svjetske banke u nizu zemalja. Objavio je veliki broj knjiga, analitickih monografija u edicijama Svjetske banke, kao i brojne stručne članke u vodećim tematskim, međunarodnim ekonomskim časopisima i istraživačke radove u Svjetskoj banci. Držao je predavanja na univerzitetima Harvard, Yale, MIT, institucijama Evropske unije, Leontijevskom institutu i Visokoj školi ekonomije u Rusiji, kao i na drugim, brojnim univerzitetima i forumima u svijetu. Dr Bogetić je takođe dao značajan doprinos ekonomskoj nauci u bivšoj Jugoslaviji i Crnoj Gori u oblasti ekonomske politike. Od 1989. godine objavljuje radove u Ekonomskoj analizi Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i drugim stručnim časopisima i prezentuje radove u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti,  Ekonomskom institutu i regionalnim forumima. Krajem 1990-ih godina objavljuje dvije uticajne knjige u Crnoj Gori: Valutni odbori u teoriji i međunarodnoj praksi 1997. godine, a zatim i Crnogorska marka 1999. godine, sa prof. S. Hankeom, o monetarnom sistemu i valutnoj reformi i učestvuje u debati o opcijama prije uvođenja njemačke marke i, kasnije, eura u Crnoj Gori.  Kao glavni ekonomista Svjetske banke za Zapadni Balkan u periodu 2011-14. godine, rukovodio je analitičkim poslovima i dijalogom ekonomske politike sa Vladom Crne Gore koji su rezultirali strateškom analizom Svjetske banke Crna Gora: Priprema za prosperitet, kao i budžetskoj podršci Crnoj Gori u tom periodu.  Bio je kandidat za člana CANU 2011. godine.

.Tribina će se održati u četvrtak, 7. septembra 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije