rr

Naučna tribina “NEDOSTATAK TESTOSTERONA KOD MUŠKARACA”

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

NEDOSTATAK TESTOSTERONA KOD MUŠKARACA

Predavač:  prof. dr CANE TULIĆ

            Prof. dr Cane Tulić je profesor Hirurgije sa anesteziologijom (Urologija) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je načelnik Odjeljenja na Institutu za urologiju i nefrologiju od 1996. godine, a od oktobra 2002. godine bio je zamjenik direktora Instituta za urologiju i nefrologiju. Na dužnosti direktora Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije nalazio se od 2009. godine do decembra 2012. godine. Jedan je od pionira u razvoju ultrazvučne dijagnostike i njene primjene u interventnoj urologiji i uroradiologiji u Srbiji. Objavio je oko 300 radova, jednu monografiju i 16 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Njegovi radovi tretiraju probleme koji su vezani za dijagnostiku i liječenje muškog infertiliteta, kao i urološku onkologiju, posebno rano otkrivanje, hirurško liječenje i praćenje rezultata liječenja bolesnika sa karcinomom prostate, mokraćne bešike i bubrega. Značajno je doprinio podizanju nivoa rada na Klinici, usavršavanjem standardnih i uvođenjem novih metoda u rekonstruktivnoj hirurgiji. Bio je mentor i član komisija za izradu i odbranu magistarskih i doktorskih disertacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Tribina će se održati u petak, 23. juna 2017. godine, u 12 časova,u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije