rr

Okrugli sto “Klimatske promjene, prirodni resursi i energija: izazovi i moguća rješenja”

Na osnovu Sporazuma o saradnji CANU i Univerziteta Donja Gorica, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju UDG organizuju okrugli sto Klimatske promjene, prirodni resursi i energija: izazovi i moguća rješenja.

Okrugli sto će se održati u utorak, 13. juna 2017. godine, sa početkom u 10:15 časova, u Akademiji.

Posljednje fotografije