rr

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI CANU I FONDACIJE PETROVIĆ NJEGOŠ

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti akademik Dragan K. Vukčević i predsjednik Fondacije Petrović Njegoš princ Nikola Petrović Njegoš potpisali su danas u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti Sporazum o saradnji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Fondacije Petrović Njegoš.

Sporazumom je predviđena saradnja  u obilježavanju značajnih jubileja događaja i ličnosti vezanih za Crnu Goru, posebno u realizaciji obilježavanja 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca; organizovanje okruglih stolova i rasprava na temu Stanje kulturne baštine Crne Gore i Arhitekture Crne Gore; učešće na tribinama CANU; rad na realizaciji zajedničkih leksikografskih i drugih izdanja kao i promocija i usavršavanje mladih i talentovanih kadrova u nauci i umjetnosti.

Realizaciju Sporazuma pratiće Koordinacioni odbor od 4 člana od kojih  svaka strana potpisnica Sporazuma imenuje po 2 člana.

Posljednje fotografije