rr

Delegacija CANU boravila u posjeti akademiji nauka albanije

Na poziv predsjednika Akademije nauka Albanije akademika Muzafera Korkutija, delegacija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti na čelu sa predsjednikom Akademije akademikom Draganom K. Vukčevićem, boravila je u posjeti Akademiji nauka Albanije, 25. i 26. maja 2017. godine.

Istaknuta je uspješna saradnja dvije akademije. U cilju unapređivanja međusobne saradnje, potpisan je Protokol koji obuhvata zajednički rad na istraživanju arheološkog lokaliteta Svač, arhivske dokumentacije vezane za kneza Jovana Vladimira, kao i nekoliko projekata sa kojima će akademije zajednički aplicirati kod evropskih fondova.

Ovom prilikom su predstavnici Akademije nauka Albanije upoznati sa Inicijativom Ministarstva nauke Crne Gore, koju je podržala Vlada Crne Gore, za osnivanje Balkanskog međunarodnog instituta za održive tehnologije sa misijom ‘Nauka za mir’.

Posljednje fotografije