rr

Tribina "njegoševa estetika", predavač: prof.dr Sonja-Tomović Šundić

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

T r i b i n a Petar II Petrović Njegoš

na temu

NJEGOŠEVA ESTETIKA

Predavač: prof. dr SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ

Sonja Tomović-Šundić rođena je 1964. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu − smjer za filozofiju. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je 1990. godine, a magistarski rad pod nazivom Aristotelovo učenje o tragediji i njegov kasniji uticajodbranila je u junu 1990. Doktorsku desertaciju pod nazivomProduktivna moć recepcije u savremenim  teorijamaodbranila je 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Iz oblasti antropologije, filozofije, estetike ima osam stručnih knjiga i brojne tekstove objavljene u različitim naučnim publikacijama. Objavljene knjige i studije:Problem recepcije u savremenim estetičkim teorijama (Podgorica, 1998),Njegoševo poetsko bogoslovljenje(Stupovi, 1996),Od književnog djela ka čitaocu (Stupovi, 1997), Ogledi iz antropologije(Novi Sad, 2004),  Danilo Kiš, između Lovćena i Zida plača (Novi Sad, 2004),Njegoš pjesnik i mislilac (Novi Sad, 2006),  Književno-antropološki portreti (CID, 2007), Petar I vladar crnogorski(CID, 2007). Objavila je veliki broj članaka i priloga u štampi, učestovala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima. Stalni radni odnos zasnovala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1989. godine. Za asistenta na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Univerziteta Crne Gore izabrana je 1996. godine. U akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, za predmet Antropologija, izabrana je 2005. godine, a 2006. godine angažovana na Fakultetu političkih nauka, gdje izvodi nastavu na više predmeta. U akademsko zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore, na predmetima Politička antropologija, Estetika, Filozofija i Studije roda, izabrana je 2010. godine. Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, od 26. novembra 2010. godine, imenovana je za dekanicu Fakulteta političkih nauka.

Tribina će se održati u četvrtak, 18. maja 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ulica Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije