rr

Potpisan sporazum o saradnji CANU I KCCG

Generalni sekretar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti akademik Dragan Radonjić i direktorka Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević potpisali su danas Sporazum o saradnji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Kliničkog centra Crne Gore.

Sporazumom je predviđena dugoročna saradnja koja će se odvijati kroz:

-         realizaciju projekata iz oblasti medicine i zdravstva u skladu sa potrebama razvoja Crne Gore;

-         održavanje zajedničkih naučnih skupova, okruglih stolova i rasprava;

-         učešće na Tribini Akademije (predavanja iz oblasti medicine);

-         izdavanje publikacija;

-         promocije izdanja CANU iz oblasti medicine.

Posljednje fotografije