rr

naučna tribina "neobični bilijari i njihova topološka, dinamička i aritmetička svojstva", predavač: prof.dr Vladimir Dragović

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

                                                               N a u č n u   t r i b i n u

na temu

NEOBIČNI BILIJARI I NJIHOVA TOPOLOŠKA, DINAMIČKA
I ARITMETIČKA SVOJSTVA

                                            

Predavač: prof. dr VLADIMIR DRAGOVIĆ

 

            Prof. dr Vladimir Dragović je redovni profesor Univerziteta u Dalasu i rukovodilac Departmana matematičkih nauka tog univerziteta. Naučni je savjetnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Doktorsku disertaciju je odbranio na Matematičkom fakultetu u Beogradu 1992. godine. U Matematičkom institutu SANU biran je u zvanja: naučnog saradnika, višeg naučnog saradnika i naučnog savjetnika. Bio je direktor Matematičke gimnazije u Beogradu (2004–2008). Autor je 15 knjiga i oko 65 naučnih radova, publikovanih u vodećim međunarodnim časopisima. Držao je predavanja po pozivu na oko 50 međunarodnih konferencija i oko 50 puta na vodećim svjetskim univerzitetima i institutima. Radio je kao predavač na doktorskim studijama na SISSA u Italiji i na McGill Univerzitetu u Kanadi. Dobitnik je Nagrade Saveza društava matematičara Srbije i Crne Gore za najznačajniji doprinos matematičara mlađih od 40 godina, za period 2001–2004. Dobitnik je Nagrade grada Beograda za tehničke nauke (2010).

Tribina će se održati u utorak, 16. maja 2017. godine, u 12 časova,u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije