rr

Naučna tribina "sUPROTSTAVLJANJE IZBJEGAVANJU PLAĆANJA POREZA U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU", Predavač:prof. dr DEJAN POPOVIĆ

                                           Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

                                                                   N a u č n u   t r i b i n u

na temu

SUPROTSTAVLJANJE IZBJEGAVANJU PLAĆANJA POREZA U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

 

                 Predavač: prof. dr DEJAN POPOVIĆ

      Prof. dr Dejan Popović rođen je u Beogradu 1950. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973, a na tom fakultetu je i doktorirao 1980. godine. Za asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1973. godine za predmet Javne finansije i finansijsko pravo. Redovni profesor je od 1991. godine, a po novom nastavnom planu predaje Poresko pravo na osnovnim akademskim, kao i na master, specijalističkim i doktorskim studijama.

    Bio je dekan Pravnog fakulteta (1995–1998) i rektor Univerziteta u Beogradu (2004–2006), a 2005. godine izabran je za prvog predsjednika Konferencije univerziteta Srbije (KONUS). Od 2015. godine je predsjednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

     Usavršavao se u IBFD u Amsterdamu, na Univerzitetu Merilenda, Univerzitetu Virdžinije i na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Predavao je, kao gostujući profesor, na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu u Mariboru, kao i na Univerzitetu Džeđang u Hangdžou (Kina), te na britanskim univerzitetima Oksford, Sent Endrjuz, Notingem i Jork.

    Autor je 16 knjiga i brojnih naučnih članaka iz oblasti javnih finansija, poreskog prava, međunarodnog poreskog prava i prava EU, objavljenih u zemlji i ino­stranstvu.

Od 2008. do 2013. godine bio je ambasador Republike Srbije u Velikoj Britaniji.

Tribina će se održati u srijedu, 17. maja 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije