rr

ZAJEDNIČKA IZDANJA

1. Kotorski spomenici. – 1981

2. Fonološki opisi. – 1981
3. Rječnik jezika Petra II Petrovića Njegoša (I–II). – 1983
4. Savremeni problemi ekonomske stabilizacije. – 1983
5. Kultura i nauka u NOR-u i revoluciji. – 1984
6. Prosvjeta i školstvo u NOR-u i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije – 1984
7. Makroekonomska teorija i ekonomska politika. – 1987
8. Opšteslovenski lingvistički atlas (rus.). – 1988
9. Ivanović, Staniša: Zemljotresi fenomeni prirode. – 1991
10. Grković-Mejdžor, Jasmina: Jezik „Psaltira“ iz štamparije Crnojevića. – 1993
11. Molitvenik Đurđa Crnojevića 1495 / 96. – 1993
12. Martinović, Dušan: Crna Gora u Gutembergovoj galaksiji. – 1994
13. Martinović, Dušan: Pola milenijuma štampane knjige u Crnoj Gori. – 1994
14. Martinović, Dušan: Pjatisotletie knigopečatanija v Černogorii. – 1994
15. Pešikan, Mitar: Pet vjekova Oktoiha Crnojevića. – 1994
16. Pešikan, Mitar: Pjatisotletie Oktoiha Tipografii Crnoevičej. – 1994
17. Martinović, Dušan: Ein Halbes Millennium Montenegrinischen Buch Druckerkunst. –
1995
18. Martinović, Dušan: Half a Millennium of Printed Book in Montenegro. – 1995
19. Pešikan Mitar: Five Hundred Years of the Crnojevic' s Oktoih Prvoglasnik. – 1995
15. Cetinje: 1482-1982. – 1994
16. Sindik, Nadežda: Smerni mnih Makarije ot Črnie Gori. – 1995
17. Spomenica Oktoih 1494–1994. – 1996
18. Priroda Nacionalnog parka Durmitor. – 1996
19. Simeonović Ćelić, Ivana: Milo Milunović. – 1997
20. Međunarodno priznanje Crne Gore. – 1999
21. Korać, Vojislav: Martinići – ostaci srednjovjekovnog grada. – 2001
22. Košir, Feđa: Kolašin, Lovćen : od ljudskog ka izvanljudskom : arhitekt Marko Mušič. – 2010
23. Stevanović, Todor: Kosmičko ja. – 2013
24. Stanić, Vojislav: Vojo Stanić : slike. – 2013

Posljednje fotografije