rr

KATALOZI

 1. Poček, Pero; Špiro Bocarić. – 1978
 2. Balden, Teo. – 1985
 3. Gvozdenović, Nedeljko. – 1991
 4. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973–1993. – 1993 (Miloš Vušković, Aleksandar Prijić, Luka Tomanović,Vuko Radović, Vojo Stanić, Branko Filipović Filo)
 5. Stanić, Vojo. – 1994
 6. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973–1993. – 1998 (Miloš Vušković, Aleksandar Prijić, Luka Tomanović,Vuko Radović, Branko Filipović Filo, Vojo Stanić, Miodrag Đurić Dado, Dragan Karadžić)
 7. Karadžić, Dragan – 2010. – knj. 1
 8. Karaman, Gordan S.: Katalog : Fauna Gammaridnih Aphipoda Jadranskog mora. – 2011 ; vol. 2
 9. Karaman, Marko G.: Katalog faune mrava Crne Gore. – 2011 ; knj. 3
 10. Petrović-Obradović, O., Leclant Francois, Tomanović Željko: Catalogue of Aphids of Durmitor. – 2011 ; knj. 4
 11. Marić, Drago: Katalog slatkovodnih riba Crne Gore. – 2011 ; knj. 5
 12. Radujković, Branko M.: Katalog faune parazita Crne Gore. – 2011 ; knj. 6
 13. Likovni umjetnici članovi CANU. – 2011 ; knj. 7
 14. Ćulafić, Goran: Katalog fosilnih mekušaca (mollusca) Crne Gore. – 2012 ; knj. 7
 15. Stešević, Danijela; Caković Danka: Katalog vaskularne flore CG. – 2013 ; knj. 8
 16. Serafimovski Tome: Darovani ciklus skulptura i crteža. – 2014 ; knj. 9

Posljednje fotografije