rr

JUBILARNA IZDANJA

1.Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (1973–1983). – 1983

2. Petrović Njegoš, Petar II: Gorski vijenac. – 1985 

3. Petrović Njegoš, Petar II: Gorski vijenac. – 1986

4. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (1973–1993). – 1993

5. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (1973–2003). – 2003

6. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (1971–2011). – 2011

Posljednje fotografije