rr

BIBLIOGRAFIJE

1. Katalog izdanja (CANU): 1973–1978. – 1978

2. Pulević, Vukić: Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore. – 1980 ; knj. 1

3. Katalog biblioteke-poklona Arsa i Vojke Milatović. – 1984

4. Milović, Milorad: Bibliografija o izvorima za istoriju Crne Gore. – 2000 ; knj. 2

5. Adžić, Marija: Izdanja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti :1973–2003 : bibliografija. – 2003; knj. 3

Posljednje fotografije