rr

NIKO MARTINOVIĆ

Sample LightboxRođen je 12. XI 1951. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Filološki fakultet, grupa svjetska književnost, završio je u Beogradu 1975. godine. Dugo godina je bio direktor Centra za kulturu Nikšić. Jedno vrijeme obavljao je dužnost predsjednika Opštinske konferencije SSRN. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore u dva mandata. Danas je na dužnosti direktora Muzeja i galerija Podgorice. Objavio je sljedeće knjige: Biljezi i značenja (1998); Crna Gora ‒ biografski zapisi(2004); Crna Gora u slikarstvu XIX i XX vijeka (2007); U sazvežđu duha (Šobajići: Maksim, Bekica, Branko, Simo, Ilija i Petar (2009); Crna Gora i Habsburška monarhija 1715-1918 (2014). Priredio je za štampu: Vuk Vrčević, Ogranci za istoriju Crne Gore (2002); Vuk Vrčević, Život Petra II Petrovića Njegoša vladike crnogorskoga(2003); Spomenica o hercegovačkom ustanku 1875. godine (1996); Nikola I, Balkanska carica (1996); Ljuba Nenadović, O Crnogorcima (1997); Stoljeće Nikšićkog piva ‒ spomenica 1896‒1996 (1996); Maksim M. Šobajić,Osveta kosovska(1999); Umjetničke mape velikih majstora, Ilija Šobajić‒Crtački vidokrug(1999); Umjetničke mape velikih majstora, Petar Lubarda ‒ Između dana i noći (2000); Umjetničke mape velikih majstora, Vojo Stanić‒Dozivi jave i sna (2001); Oreol četobaši, banu i iskustveniku, ratovođi i moralniku u knjizi Ban crnogorski Novica Cerović (2005); Kulturno-istorijski spomenici u nikčićkom kraju; Bekica Šobajić, Opsada Nikšića (reprint izdanje), u štampi. Dugogodišnji urednik edicije Kulturno nasljeđe u okviru koje je publikovano oko četrdeset knjiga (reprinti, fototipije) iz naše bogate kulturno‒istorijske baštine. Saradnik u nizu listova i časopisa. Dobitnik je nagrade oslobođenja Nikšića „18.septembar“ i nagrade „Zaloga“. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011. godine. Sekretar je Odjeljenja humanističkih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine. Živi u Nikšiću.

Posljednje fotografije