rr

Okrugli sto u CANU

Odjeljenje humanističkih nauka Crnogorske akademije nauka i umjetnosti organizuje
Okrugli sto
BALKANSKI RATOVI – STO GODINA POSLIJE
Okrugli sto će se održati u petak, 22. novembra 2013. godine, u 11 časova, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije