rr

Novosti

Naučni skup Centra mladih naučnika CANU

Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti organizuje Naučni skup Savremene tendencije u anglo-američkoj književnosti. Naučni skup će se održati u ponedjeljak, 3. oktobra 2016

.

Posljednje fotografije